مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید عالیشهر از شروع برنامه احداث و عرضه 6 هزار و پانصد واحد مسکونی در شهرهای جدید عالیشهر و سیراف درقالب اجرای طرح مسکن اجتماعی خبر داد و گفت: عملیات اجرایی این برنامه از سال 98 شروع خواهد شد و طبق برنامه ریزی صورت گرفته 2 هزار واحد در شهر جدید عالیشهر و 4هزار و پانصد واحد در شهر جدید سیراف(واقع در شهرستان عسلویه) عملیاتی و ساخته خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید عالیشهر علی مقاتلی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید عالیشهر در نشست با مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه جنوب و مدیرعامل انجمن انبوه سازان استان بوشهر به تشریح کامل و چگونگی ساخت واحد های مسکونی و روش های پیشنهادی برای مشارکت در احداث واحد ها پرداخت.
وی در رابطه با برنامه ریزی انجام شده اذعان داشت: طبق این برنامه قرار است ابتدای سال جدید 531 واحد مسکونی در شهر جدید عالیشهر عملیات اجرایی آن آغاز گردد و همچنین پیش بینی گردیده تا این 2 هزار واحد در شهر جدید عالیشهر طی 3 سال ساخته و به متقاضیان واگذار شود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید عالیشهر با بیان اینکه شیوه های احداث مسکن به سه صورت مشارکت در ساخت و مشارکت در آماده سازی و مشارکت در محله سازی انجام می شود، ادامه داد: در روش مشارکت در ساخت آورده شرکت عمران زمین(آماده سازی شده) می باشد و آورده شریک هزینه احداث واحد های مسکونی و همچنین در روش دوم یعنی مشارکت در آماده سازی ابتدا عملیات اجرایی آماده سازی توسط شریک صورت می گیرد و پس از آن سهم الشرکه ها به نسبت آورده هر یک از طرفین (زمین و آماده سازی) از اراضی مورد نظر به احداث مسکن به روش مشارکت در ساخت اقدام می نمایند و در روش سوم مشارکت یه صورت محله سازی یعنی با ساخت کلیه خدمات روبنایی و زیربنایی به صورت کلی انجام و سهم الشرکه هر یک از طرفین مشخص می شود.
مقاتلی هدف اصلی از از اجرای این طرح را احداث مسکن برای اقشار مختلف دانست و گفت: توجه به زیرساخت و آماده سازی قبل از شروع عملیات اجرایی واحد های مسکونی، بهینه نمودن قیمت تمام شده برای اقشار مختلف جامعه، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تامین منابع مالی مورد نیاز از طریق مشارکت با بخش خصوصی، ارائه تسهیلات رفاهی ساکنان به فراخور ساخت واحد های مسکونی و توجه به کیفیت ساخت از بارزترین مزیت های ساخت این واحد ها به شمار می رود.
گفتنی است در پایان مدیرکل بنیاد مسکن، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن منطقه جنوب و مدیرعامل انجمن انبوه سازان استان بوشهر آمادگی خود را پس از بررسی بیشتر موضوع برای ساخت اعلام نمودند..

لینک کوتاه نوشته
https://aalishahr.ntdc.ir/?p=19715
کد خبر
19715