روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید عالیشهر، قابل توجه متقاضیان طرح اقدام ملی تولید مسکن در شهر جدید عالیشهر؛ با توجه به تاخیر پیش آمده در تشکیل پرونده فیزیکی متقاضیان طرح اقدام ملی تولید مسکن به دلیل شیوع ویروس کرونا، آن دسته از متقاضیانی که موفق به ثبت نام فیزیکی و ارائه مدارک در سال گذشته نگردیده اند می توانند از روز شنبه مورخ 99/02/06 جهت ارائه مدارک و تشکیل پرونده فیزیکی که با رعایت فاصله گذاری احتماعی صورت می پذیرد به شرکت عمران شهر جدید عالیشهر مراجعه نمایید.

لینک کوتاه نوشته
https://aalishahr.ntdc.ir/?p=20476
کد خبر
20476