روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید عالیشهر، قابل توجه متقاضیان طرح اقدام ملی تولید مسکن در شهر جدید عالیشهر؛بدینوسیله به اطلاع آن دسته از متقاضیان که افتتاح حساب به نام متقاضی صورت گرفته و پیامک افتتاح حساب را دریافت کرده و تاکنون اقدام به واریز وجه ننموده اند می رساند که با عنایت به افتتاح حساب در بانک مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی مقتضی است حداکثر تا تاریخ ١٣٩٩/٠۵/۲۵ نسبت به واریز وجه یا تکمیل موجودی تا سقف ۴٠٠ میلیون ریال اقدام نمایید.

بدیهی است در صورت عدم واریز  و یا عدم تکمیل وجه مذکور تا تاریخ اعلام شده ،نام شما ازطرح اقدام ملی حذف و نسبت به جایگزینی متقاضی واجد شرایط دیگری اقدام خواهد گردید.

لینک کوتاه نوشته
https://aalishahr.ntdc.ir/?p=20782
کد خبر
20782