صمدی مدیر سازمان حسابرسی شیراز ( منطقه جنوب کشور) از پروژه های روبنایی و زیربنایی شرکت عمران شهر جدید عالیشهر بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید عالیشهر، مدیر سازمان حسابرسی شیراز با همراهی فلاحی عضو هیات مدیره و حیدری ذیحساب شرکت عمران شهر جدید عالیشهر از پروژه های روبنایی و زیربنایی شرکت عمران بازدید کردند.

گفتنی است پس از این بازدید نشستی با حضور مدیرعامل شرکت عمران برگزار و نسبت به موضوعات و مسائل مربوطه بحث و تبادل نظر شد.

لینک کوتاه نوشته
https://aalishahr.ntdc.ir/?p=21346
کد خبر
21346