به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید عالیشهر به نقل از روابط عمومی شرکت عمران شهرهای جدید، مقاله دکتر عبدالوهاب شهلی بر، کارشناس مطالعات اجتماعی شرکت، با عنوان “تحلیل مسائل اجتماعی بهره برداری و نگهداری مجتمع های مسکن مهر در شهرهای جدید”، به عنوان مقاله برتر انتخاب شد.

این مقاله که برآمده از مطالعات کیفی دفتر توسعه اجتماعی شرکت عمران شهرهای جدید بوده است، در کنار تحلیل وضعیت اجتماعی مجتمع¬های مسکن مهر، مدلی برای شکل گیری یک نظام بهره¬برداری و نگه¬داری کارآمد به منظور تقویت اجتماع سازی و نیز توسعه محلی تدوین شده است.
همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران که مهمترین رخداد علمی کشور در حوزه مسائل و آسیب های اجتماعی است که با مشارکت دستگاه ها و نهادهای مختلف سیاست گذار و سیاست پژوه کشور برگزار می شود و محلی برای پایش آخرین وضعیت آسیب¬های اجتماعی در حوزه¬های مختلف همچون: زنان، کودکان، فقر و نابرابری، روابط کار، مسائل شهرسازی و… است./ .

لینک کوتاه نوشته
https://aalishahr.ntdc.ir/?p=19825
کد خبر
19825