مجتمع مذکور در 4 سوی تقاطع خیابان های 16 و 12 متری به صورت متقارن قرار گرفته است. از نظر مقیاس عملکردی این کاربری در سطح ناحیه عملکرد دارد. از لحاظ همجواری، قرارگیری این قطعه در مجاورت کاربری هایی مانند فضای سبز، کاربری فرهنگی، کاربری آموزشی و کاربری مسکونی سازگار محسوب می گردد. ساختمان مجتمع متشکل از بخش ها و زیر مجموعه هایی چون حوزه تجاری، بخش مسکونی، پارکینگ و تاسیسات می باشد

تلفیقی از کاربری تجاری و مسکونی ،بازیر بنای 8256 متر مربع در فاز 4 ودر بنایی دوطبقه طراحی گردیده است.

زیربنا 2881 متر مربع
مساحت زمین 8258 متر مربع
طول جغرافیای پروژه 51.06
عرض جغرافیای پروژه 28.93
جمع مبلغ سرمایه گذاری 70,201,850,000 ریال
جمع مبلغ سرمایه گذاری(یورو) 0 یورو
جمع مبلغ سرمایه گذاری(دلار) 0 دلار
وضعیت پروژه منتظر سرمایه گذار
درصد پیشرفت 0
نرخ بازده داخلی 0%
ارزش فعلی خالص 0 ریال
دوره بازگشت سرمایه سال
مجوزها اطلاعاتی وارد نشده است
دسترسی به آب و برق در محل پروژه True
رابط شرکت فرشته مظفری
تلفن مستقیم 989017295506
ایمیل رابط mozafari2100@gmail.com
لینک کوتاه نوشته
https://aalishahr.ntdc.ir/?p=19468
کد خبر
19468