به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید عالیشهر به نقل از روابط عمومی شرکت عمران شهرهای جدید، حبیب اله طاهرخانی در نشست “مطالعات اجتماعی ایجاد نسل دوم شهرهای جدید” طی سخنانی از اهمیت موضوع اجتماعی و فرهنگی در حوزه شهری به عنوان مسئله کلیدی نام برد و گفت: متأسفانه آثار بی توجهی به حوزه اجتماعی که موضوع محوری و اساسی هر اجتماع است، در مجموعه شهرهای جدید کشور، به خصوص سایت های مسکن مهر ظهور پیدا کرده بود که برای رفع این معضل اقدامات ویژه ای درنظر گرفته ایم.

وی در ادامه افزود: علقه های قومی و مذهبی همیشه به فرایند اجتماع سازی و هویت بخشی یک جامعه کمک کرده اند، اما در فرایند شکل گیری شهرهای جدید که در کوتاه مدت جمعیت قابل توجهی را در خود جا می دهد، باید در کنار ساخت و ساز، ملاحظات اجتماعی نیز موضوع محوری کار باشد.
مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به اینکه فقدان هویت در شهرهای جدید مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان در حوزه شهرسازی است، گفت: هویت بخشی موضوعی بسیار مهم برای هر اجتماع است که در طول زمان شکل می گیرد و نباید فراموش کنیم سکونتگاه هایی که 15-20 سال است شکل گرفته اند، به یک باره دارای هویت نمی شوند.
طاهرخانی اضافه کرد: ما در حال ایجاد بسترهایی برای هویت بخشی در شهرهای جدید هستیم که این امر با نهادینه کردن حوزه اجتماعی در ساختار این شهرها محقق می شود.
معاون وزیر راه گفت: حوزه مطالعات اجتماعی باید به سیاست اجتماعی منجر شود تا بتوانیم با زبان برنامه ریزی صحبت کنیم.
حبیب اله طاهرخانی تأکید کرد: ما توسعه بسیار سریع در حوزه شهرهای جدید داریم و باید مراقب باشیم ناهنجاری های اجتماعی موجود باعث بدنامی اجتماع و تعمیم آن به کل جامعه نشود.
وی همچنین ایجاد فضای تعاملی را در برنامه و سیاست شهرهای جدید کشور و توسعه فضاهای فرهنگی، تفریحی، ورزشی و گفتگو محور را در کنار توجه ویژه به حوزه نرم افزاری و سازماندهی نهادهای اجتماعی از رویکردهای مهم شرکت عمران شهرهای جدید برای رسیدن به اجتماعی ایده آل دانست.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در پایان نشست مطالعات اجتماعی ایجاد نسل دوم شهرهای جدید خاطر نشان کرد: ما فقط مسئول شکل گیری کالبد شهر نیستیم، محصول نهایی ما یک سکونتگاه اجتماعی است، یک زندگی اجتماعی در جریان و ایجاد شرایط زندگی مناسب برای همه ساکنان..

لینک کوتاه نوشته
https://aalishahr.ntdc.ir/?p=19833
کد خبر
19833