تعداد واحد: 102
متراژ زمین اختصاص یافته: 59/8431متر مربع
نوع سازه: اسکلت بتنی
تعداد بلوک: 7
تعداد طبقه: 2
مبلغ کل: از 33 الی 41 میلیون تومان
آورده متقاضی: از 8 الی 16.5 میلیون تومان
مبلغ وام: 25 میلیون تومان
زیر بنای مفید: از 59/50 الی 84/50 متر مربع

لینک کوتاه نوشته
https://aalishahr.ntdc.ir/?p=19491
کد خبر
19491