تعداد واحد: 102
متراژ زمین اختصاص یافته: 37/5141متر مربع
نوع سازه: اسکلت بتنی
تعداد بلوک: 6
مبلغ کل: از 34 الی 42 میلیون تومان
آورده متقاضی: از 9 الی 17 میلیون تومان
مبلغ وام: 25 میلیون تومان
زیر بنای مفید: از 59/50 الی 84/50 متر مربع

لینک کوتاه نوشته
https://aalishahr.ntdc.ir/?p=19495
کد خبر
19495