مدیرکل دفتر فنی و اجرایی شرکت عمران شهر های جدید از پروژه های در حال اجرا دو شهر جدید عالیشهر و نایبند بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید عالیشهر، عباسی مدیرکل دفتر فنی و اجرایی شرکت عمران شهر های جدید و هیات همراه که مدیرعامل، عضو هیات مدیره، سرپرست معاونت فنی و اجرایی و مشاور مدیر عامل و ناظرین پروژه های شرکت عمران شهر جدید عالیشهر، ایشان را همراهی می نمودند از شهرهای جدید عالیشهر و نایبند و پروژه های در دست اجرای این دو شهر بازدید کردند.

گفتنی است در این بازدید گزارش کاملی از فرایند شکل گیری شهر، پروژه ها و مطالعات صورت پذیرفته و مطالعات در دست اقدام و برنامه های آتی این شهر  ارائه گردید.

لینک کوتاه نوشته
https://aalishahr.ntdc.ir/?p=23154
کد خبر
23154