علی مقاتلی

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

مهندس مقاتلی از سال 1395 تاکنون مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید عالیشهر بوده است.

شماره تماس:                 ایمیل سازمانی: a.moghateli@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

جهانبخش تل اشکی

عضو هیئت مدیره

جهانبخش تل اشکی از سال هزار و سیصد و نود وسه عضو هیات مدیره شهر جدید عالیشهر است. وی متولد 1351 است.

شماره تماس:          ایمیل سازمانی: j.talashki@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

غلامرضا فلاحی

عضو هیئت مدیره

غلامرضا فلاحی از سال هزار و سیصد و نود و شش، عضو هیات مدیره شهر جدید عالیشهر است. وی متولد سال 1351 در بوشهر است.

شماره تماس: 07733683030          ایمیل سازمانی: gh.falahi@ntdc.ir

مشاهده پروفایل

آرش ابنی

عضو هیئت مدیره

آرش ابنی از سال هزار و سیصد و نودو چهار، عضو هیات مدیره شهر جدید عالیشهر است. وی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از دانشگاه علم وصنعت ایران را دارا است.

شماره تماس: 07733682900          ایمیل سازمانی: a.abni@ntdc.ir

مشاهده پروفایل