آرش ابنی

عضو هیئت مدیره

آرش ابنی از سال هزار و سیصد و نودو چهار، عضو هیات مدیره شهر جدید عالیشهر است. وی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت از دانشگاه علم وصنعت ایران را دارا است.

شماره تماس: 07733682900          ایمیل سازمانی: a.abni@ntdc.ir

رزومه و سوابق شغلی

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : آرش ابنی

تاریخ و محل تولد:  تهران 1353/6/25

سوابق اجرایی

1- همکاری در اجرای پروژه تعمیرات اساسی در فلات قاره ناحیه بوشهر به عنوان نیروی فنی شرکت طاق سنگ جنوب از 75/7 لغایت 76/6
2- خدمت سربازی از تاریخ 76/6 لغایت 78/3 (به جز دو ماه آموزشی در مابقی دوران خدمت در اجرای پروژه پادگان سازی و منازل سازمانی نیروی زمینی سپاه در تیپ 56 یونس مستقر در سروستان استان فارس مشغول خدمت بودم)
3-همکاری در اجرای پروژه احداث کانال دفع آبهای سطحی طرح متانول خارگ به عنوان سرپرست کارگاه شرکت طاق سنگ جنوب از تاریخ 78/3 لغایت 78/11
4- همکاری با مهندسین مشاور ساحل در پروژه های ذیل:

 نظارت مقیم بر پروژه های مسکونی سازمانی نیروی دریایی سپاه در عسلویه از 78/11 تا 80/2
نظارت مقیم بر پروژه پایگاه دریایی نیروی دریایی سپاه در عسلویه از 78/11 تا 80/2
همکاری با مشاور به عنوان سر ناظر و مدیر پروژه های عمرانی منطقه دوم دریایی سپاه در بوشهر, خارک,برازجان,عسلویه وبنه گز از 80/2 تا 82/2
5- همکاری با شرکت عمران عالیشهر به شرح ذیل:
همکاری به عنوان رییس امور اجرایی شرکت عمران عالیشهر از 82/2 لغایت 88/7
همکاری به عنوان مدیر فنی و اجرایی شرکت عمران عالیشهر از 88/7 لغایت 92/4
همکاری به عنوان معاون فنی و اجرایی شرکت عمران عالیشهر از 92/4 تاکنون97/4
عضویت در هیات مدیره شرکت از تاریخ 94/8تا کنون
معرفی بخشی از فعالیتها و ماموریتهای محوله در شرکت عمران عالیشهر
تلاش در راه اندازی دفتر سازمان نظام مهندسی عالیشهر؛رسیدگی به امور مهندسین مشاور؛همکاری و عضویت در کمیته واگذاری ؛بررسی و تایید نقشه های ساختمانی جهت صدور پروانه ساختمانی ؛مسئولیت آتشنشانی شهر جدید عالیشهر؛پیگیری امور مربوط به خدمات شهری ؛ فضای سبزو مبلمان شهری؛همکاری درمدیریت پروژه های مسکن مهر و راهبری پروژه ها ؛عضویت و مدیریت کمیته مشارکت و سرمایه گذاری شرکت ؛عضویت در کمیته درآمد شرکت؛عضویت در کمیته فنی بازرگانی شرکت؛عضویت در کمیسیون معاملات شرکت؛ عضویت در شورای اداری شهرستان تا سال 1392؛پیگیری امور مربوط به شهرسازی و شرکت در جلسات مربوطه و ……

همکاری و عضویت در سایر نهادها ؛سازمانها و…

1- عضواصلی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر از سال 1380
2- دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی , پایه 1 طرح نظارت و اجرا
3- عضویت در کمیته نظارت عالیه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از سال 1383تا بهمن 1396
4-عضویت در کمیته شناسنامه فنی و ملکی سازمان از سال 1386تا بهمن 1396
5-دبیر کمیته نظارت عالیه سازمان نظام مهندسی استان از تاریخ 94/4 تا بهمن 1396

گالری تصاویر