جهانبخش تل اشکی

عضو هیئت مدیره

جهانبخش تل اشکی از سال هزار و سیصد و نود وسه عضو هیات مدیره شهر جدید عالیشهر است. وی متولد 1351 است.

شماره تماس:          ایمیل سازمانی: j.talashki@ntdc.ir

رزومه و سوابق شغلی

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: جهانبخش تل اشکی

تاریخ و محل تولد: 1351

سوابق اجرایی

1) شهردار شهر آبپخش استان بوشهر

2) مسئول حراست سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر

3) عضو کمیسیون ماده 12 استان بوشهر

4) مجری طرح شهر جدید سیراف و عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید عالیشهر

5) مدیر کل دفتر مدیر عامل روابط عمومی و ارزیابی عملکرد و شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور

6) عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید عالیشهر

گالری تصاویر