علی مقاتلی

عضو هیئت مدیره

مهندس مقاتلی از سال 1395 تاکنون مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید عالیشهر بوده است.

شماره تماس:               ایمیل سازمانی: a.moghateli@ntdc.ir

رزومه و سوابق شغلی

مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی : علی مقاتلی

تاریخ و محل تولد: 1346

سوابق علمی و فنی

– لیسانس مهندسی عمران
– فوق لیسانس مدیریت دولتی

سوابق اجرایی

 136 الی 1370 سازمان جهاد سازندگی سابق ( کارشناس وظیفه)
1370 الی 1385 سازمان مسکن و شهرسازی سابق ( کارشناس و رئیس اداره)
1375 الی 1384 سازمان مسکن و شهرسازی سابق ( معاون فنی)
1385 الی 1390 رئیس سازمان مسکن و شهرسازی سابق استان بوشهر
1385 الی 1390 رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید عالیشهر
1387 الی 1390 رئیس هیئت مدیره شرکت عمران و مسکن سازان استان بوشهر
1391 الی 1392 سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ( مدیر خدمات شهری)
1393 الی 1394 عضو هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید عالیشهر
1395 تاکنون مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید عالیشهر
تعدادی از رتبه های مدیریتی کسب شده :
مدیر نمونه استانی در جشنواره شهید رجایی طی سالهای 86 و 89
کسب رتبه برتر در اجرای ساختمانها و تاسیسات دولتی وزارت مسکن ( سال 86)
کسب رتبه برتر در اجرای مقررات ملی ساختمان ایران (سال 86)
دارای گواهینامه های :
پایه یک نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر
کارشناس رسمی نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

گالری تصاویر