غلامرضا فلاحی

عضو هیئت مدیره

غلامرضا فلاحی از سال هزار و سیصد و نود و شش، عضو هیات مدیره شهر جدید عالیشهر است. وی متولد سال 1351 در بوشهر است.

شماره تماس: 07733683030          ایمیل سازمانی: gh.falahi@ntdc.ir

رزومه و سوابق شغلی

مشخصات فردی

تاریخ و محل تولد: 1/11/51 – بوشهر

پست الکترونیکی: Mr falahi@yahoo.com

سوابق علمی و فنی

 شهر محل تحصیل نام واحد آموزشی مدت تحصیل رشته تحصیلی مقطع تحصیلی
تا از
بوشهر دبیرستان شریعتی بوشهر 1370 1366 ریاضی فیزیک دیپلم
شیراز دانشگاه شیراز 1374 1370 اقتصاد نظری لیسانس
تهران موسسه عالی آموزش و پژوهش 1383 1380 برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی- اجتماعی فوق لیسانس

سوابق اجرایی

نام سازمان / شرکت مدت همکاری سمت
از تا
سال سال
سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر 76 80 کارشناس برنامه ریزی و بودجه (بخش آموزش)
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر 80 85 رئیس گروه امور فرهنگی و آموزشی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر 85 86 سر پرست معاونت بودجه و نظارت
استانداری بوشهر 86 91 معاون بودجه دفتر برنامه ریزی و بودجه
استانداری بوشهر 91 92 کارشناس دفتر امور روستایی استانداری
استانداری بوشهر 92 94 مدیر کل اداری و مالی استانداری بوشهر
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر 95 96 مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی
شرکت عمران شهر جدید عالیشهر 96 تاکنون هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید عالیشهر

سایر فعالیتها

1. دبیر کمیته اموزش در برنامه سوم توسعه استان
2. عضو کمیته ها و ستاد برنامه چهارم توسعه استان
3. عضو ستاد تنظیم برنامه پنجم توسعه استان بوشهر
4. عضو کمیته اجرایی بودجه عملیاتی استان
5. عضو کمیته اجرایی سومین همایش توسعه دانایی محور
6. عضو شورای تحقیقات و شورای آموزش و پرورش سازمان آموزش و پرورش استان
7. دبیر کمیته برنامه ریزی شهرستان کنگان
8. عضو شورای آموزش و پرورش استان
9. عضو کمیته سفر اول و دوم ریاست محترم جمهوری
10. ‌تدریس‌ در مراکز‌تربیت‌معلم‌خواهران‌و برادران ، ‌مدیریت‌آموزش‌وپژوهش‌ و‌آموزشکده سماء

گالری تصاویر