نخستین نظرسنجی اینترنتی سراسری از شهروندان شهرهای جدید با هدف اخذ نظرات و لحاظ آن ها در سیاست گذاری و برنامه ریزی های عمرانی در شهرهای مذکور انجام می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید عالیشهر، به نقل از روابط عمومی شرکت عمران شهر های جدید؛ با توجه به ضرورت اخذ نظرات شهروندان شهرهای جدید و لحاظ نمودن دیدگاه های آنان در سیاست گذاری و برنامه ریزی های عمرانی شهرهای جدید کشور، دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید پرسشنامه اینترنتی تهیه و تدوین نموده است .

در این پرسشنامه به نیاز سنجی اولویت های عمرانی شهرها بر اساس نیازشهروندان به منظور ارتقای کیفیت زندگی آنها و مسائل و مشکلات موجود در شهر جدید طی 43 سوال تستی تشریحی به جهت برنامه ریزی و سیاستگذاری مشارکتی پرداخته شده است.
در این راستا مقرر شد شرکت های عمران شهرهای جدید کارگروه اجرایی انجام نظرسنجی با ریاست مدیر عامل شرکت و دبیری عضو هیئت مدیره مرتبط با حوزه اجتماعی و فرهنگی ، تشکیل و به شهروندان عزیز شهرهای جدید کشور جهت شرکت در پرسشنامه اطلاع رسانی شود.

لازم به ذکر است شهروندان شهرهای جدید از روز دوشنبه مورخ 1399/05/20 تا تاریخ 1399/05/30 می توانند جهت ثبت نظرات خود با مراجعه به آدرس https://survey.porsline.ir/s/01DXGS8 در این طرح سراسری شرکت کنند .

لینک کوتاه نوشته
https://aalishahr.ntdc.ir/?p=20799
کد خبر
20799