نشست بررسی و امکان سنجی موقعیت های پیشنهادی برای احداث پست های دوم فوق توزیع برق شهر جدید عالیشهر، با حضور نمایندگانی از برق منطقه ای فارس و شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر و مسولین شرکت عمران شهر جدید عالیشهر برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید عالیشهر، با توجه به رشد و توسعه جمعیتی شهر جدید عالیشهر و در راستای احداث زیرساختهای خدماتی و تاسیساتی و همچنین رفع نیازهای برق سالهای آینده، نشستی با هدف بررسی امکان سنجی احداث پست دوم انتقال برق با حضور دستگاه های ذی ربط در محل شرکت عمران برگزار و از اراضی پیشنهادی شرکت عمران بازدید شد.

گفتنی است از آنجایی که تامین اراضی مناسب برای اجرای زیرساختها لازم، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، در این راستا و پس از بازدید صورت گرفته، مقرر شد شرکت برق منطقه ای و توزیع برق استان ،  پس از بررسی های لازم بهترین مکان از نظر دسترسی و پوشش شهر را مشخص و زمین مورد نیاز توسط شرکت عمران تخصیص تا فرآیند قانونی واگذاری و عملیات اجرایی آغاز گردد.

لینک کوتاه نوشته
https://aalishahr.ntdc.ir/?p=22377
کد خبر
22377