به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهرهای جدید در نشست مطالعات اجتماعی ایجاد نسل دوم شهرهای جدید که در روز 26 تیرماه 1397 در شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید برگزار می گردد، به مطالعه موردی شهر جدید سیراف پرداخته می شود.

علی اکبر تاج مزینانی رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی سخنران این نشست و اعضای پنل به شرح ذیل می باشند:
حبیب اله طاهرخانی معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید
حسن روانفر عضو هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید
زهره داودپور عضو هیات مدیره شرکت عمران شهرهای جدید
حسین ایمانی جاجرمی مشاور اجتماعی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید
علی مقاتلی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید عالیشهر .

لینک کوتاه نوشته
https://aalishahr.ntdc.ir/?p=19832
کد خبر
19832