پست های فوق توزیع برق در شهر جدید نایبند( سیراف) در شهرستان عسلوبه جانمایی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید عالیشهر، با توجه به طراحی شبکه برق توسط مشاور (محب نیرو) جهت انتقال شبکه برق به شهر جدید نایبند در شهرستان عسلویه، طی بازدید صورت گرفته توسط نمایندگان برق منطقه ای فارس و توزیع برق بوشهر با حضور ابنی عضو هیات مدیره و ماهینی معاون مسکن و شهر سازی شرکت عمران شهر جدید عالیشهر مکان و محل مورد نظر جهت احداث ۲ پست برق هرکدام به مساحت ۲ هکتار تایید و مقرر گردید پس از طراحی نهایی مسیر جهت اجرای خطوط توسط مشاور و تایید محل پست های فوق توزیع، تکمیل مطالعات شبکه توزیع فراهم شود.

لینک کوتاه نوشته
https://aalishahr.ntdc.ir/?p=21612
کد خبر
21612