مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید عالیشهر گفت: با توجه به توافقات صورت گرفته با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی یک قطعه زمین با کاربری حمل و نقل در فاز 3 شهر جدید عالیشهر جهت احداث پمپ بنزین تعیین گردیده است.

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید عالیشهر گفت: با توجه به توافقات صورت گرفته با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی یک قطعه زمین با کاربری حمل و نقل در فاز 3 شهر جدید عالیشهر جهت احداث پمپ بنزین تعیین گردیده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید عالیشهر، علی مقاتلی ضمن اعلام این خبر گفت: یک قطعه زمین در شهر جدید عالیشهر واقع در فاز 3 جهت احداث پمپ بنزین به مساحت حدود 2900متر مربع با کاربری حمل و نقل تعیین و مورد تایید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی قرار گرفته است و به سرمایه گذاران دارای شرایط لازم از طریق فراخوان عمومی واگذار می شود.

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید عالیشهر ادامه داد: زمین مورد نظر از طریق فراخوان عمومی و به صورت نقد و اقساط با دریافت پنجاه درصد مبلغ کل پیشنهادی برنده بصورت نقد و مابقی اقساط 30 ماهه به متقاضیان واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات دولت جهت احداث پمپ بنزین به فروش می رسد واشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از روز شنبه مورخ 11 آبان ماه جهت دریافت اسناد مزایده به سایت مذکور مراجعه نمایند.

مقاتلی اذعان داشت: از شرایط مهم و اساسی این فراخوان این است که برنده مزایده متعهد می شود حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تارخ انعقاد قرارداد واگذاری نسبت به اخذ موافقتنامه اصولی و  پس از آن 3 ماه نسبت به تهیه نقشه و پروانه ساختمانی و در ظرف یک سال نسبت به احداث و بهره برداری پروژه اقدام  نماید و در غیر اینصورت قرارداد یکجانبه فسخ و بر اساس قرارداد منعقده این شرکت مبلغی را جهت خسارت کسر می نماید.

رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید عالیشهر اعلام کرد: برنده فراخوان ملزم می باشد که اولویت اول آن احداث و راه اندازی جایگاه پمپ بنزین باشد و چنانچه این مهم محرز گردد نسبت به فسخ قرارداد به صورت یکجانبه از سوی شرکت اقدام می گردد و برنده فراخوان حق واگذاری زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی را تا پس از تسویه حساب نهایی نخواهد داشت.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید عالیشهر در پایان افزود: واگذاری قطعه زمین مذکور و به تبع آن احداث پمپ بنزین موجب بهره مندی شهروندان شهر جدید عالیشهر از خدمات این نوع تاسیسات شهری می شود.

 

لینک کوتاه نوشته
https://aalishahr.ntdc.ir/?p=20027
کد خبر
20027