مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید عالیشهر گفت: در مجموع تاکنون ۱۶ هزار و 400 نفر در طرح نهضت ملی مسکن ویژه شهر جدید عالیشهر- بوشهر و شهر جدید نایبند – عسلویه نام نویسی کردند که از این شمار حدود 9 هزار600 نفر واجد شرایط شده اند و پیامک تشکیل پرونده برای تمامی متقاضیان ارسال شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران عالیشهر، جهانبخش تل اشکی در تشریح این خبر اظهار کرد: از مجموع ثبت نام شوندگان 15 هزار 30 نفر در شهر جدید عالیشهر (متقاضیان شهرهای بوشهر، عالیشهر و خارگ) و یکهزار و 370 نفر در شهر جدید نایبند ( متقاضیان شهرهای عسلویه، بید خون، نخل تقی و چاه مبارک) نام نویسی کرده اند.

وی بیان کرد: از مجموع افراد واجد شرایط، یکهزار و 750 نفر تایید نهایی شدند که از این تعداد یکهزار و ۲۰۰ نفر در شهر عالیشهر افتتاح حساب داشتند.

تل اشکی ادامه داد: از مجموع یکهزار و ۲۰۰ نفری که افتتاح حساب انجام شده است تاکنون ۴۹۶ نفر آن مبلغ ۴۰ میلیون تومان اولیه را نهایی کردند.

وی اظهار کرد: چنانچه سهم ۳۵۰ میلیون منابع بانکی محقق شود، پیشرفت پروژه سرعت بیشتری پیدا می کند و بدون تردید دلگرمی مردم نیز به این  طرح بیشتر خواهد شد.

تل اشکی گفت: در برخی از مراحل اجرا گزینه‌هایی انصرافی وجود دارد که جایگزینی برای آنان نیست، از این رو می‌توان با پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن زمینه ترغیب بیشتر مردم به طرح را فراهم کرد.

وی اظهار کرد: از مجموع ۶ هزار سهیه شهر جدید عالیشهر در طرح نهضت ملی مسکن تعداد 647 واحد در حال اجرا می باشد.

تل‌اشکی عنوان کرد: زمین برای تمام واحدهای طرح نهضت ملی مسکن شهرهای جدید استان بوشهر وجود دارد که ۲ هزار واحد نیز سهم فاز ۷ شهر جدید عالیشهر است.

وی در خاتمه افزود: بنیاد مسکن نیز اعلام آمادگی کرده تا بتواند واحدهای افرادی که برای شهر جدید عالیشهر مبلغ اولیه را تامین کردند اجرایی کند که این مهم برای شهر جدید نایبند نیز قابل تحقق است.

لینک کوتاه نوشته
https://aalishahr.ntdc.ir/?p=22804
کد خبر
22804