پروژه‌های روبنایی

خانهپروژه‌های روبنایی

مرکز جامع بهداشتی – درمانی

نوع طرح: روبنایی محل اجرا: فاز2 خ نیایش پیمانکار: شرکت ساید بتن متراژ زمین: 8400 متر مربع متراژ زیربنا: 3700متر مربع نوع سازه: اسکلت بتنی تعداد طبقات: 2 مدت اجرا: 12 ماه پیشرفت فیزیکی: 100% وضعیت: فعال هزینه ساخت: 0 میلیارد ریال پیش بینی افتتاح: 1400

شرکت ساختمانی بناساز حافظ

تعداد واحد: 105 متراژ زمین اختصاص یافته: 69/5283متر مربع نوع سازه: اسکلت بتنی تعداد بلوک: 7 تعداد طبقه: 2 مبلغ کل: از 33.5 الی 41 میلیون تومان آورده متقاضی: از 8.5 الی 16 میلیون تومان مبلغ وام: 25 میلیون تومان زیر بنای مفید: از 59/50 الی 84/50 متر مربع [...]

شرکت ساختمانی مروارید خیبر

تعداد واحد: 102 متراژ زمین اختصاص یافته: 37/5141متر مربع نوع سازه: اسکلت بتنی تعداد بلوک: 6 مبلغ کل: از 34 الی 42 میلیون تومان آورده متقاضی: از 9 الی 17 میلیون تومان مبلغ وام: 25 میلیون تومان زیر بنای مفید: از 59/50 الی 84/50 متر مربع

شرکت ساختمانی عمران و اندیشه جنوب

تعداد واحد: 102 متراژ زمین اختصاص یافته: 59/8431متر مربع نوع سازه: اسکلت بتنی تعداد بلوک: 7 تعداد طبقه: 2 مبلغ کل: از 33 الی 41 میلیون تومان آورده متقاضی: از 8 الی 16.5 میلیون تومان مبلغ وام: 25 میلیون تومان زیر بنای مفید: از 59/50 الی 84/50 متر مربع [...]

دبستان 12 کلاسه فاز 2

احداث دبستان 12 کلاسه فاز 2 نوع طرح: روبنایی محل اجرا: فاز2 (خیابان ورزش) پیمانکار: شرکت پرکوک سازه سیراف متراژ زمین: 3505 متر مربع متراژ زیربنا: 1864 متر مربع نوع سازه: اسکلت بتنی تعداد طبقات: 2 مدت اجرا: 24 ماه پیشرفت فیزیکی: 50% وضعیت: فعال هزینه ساخت: 70 میلیارد ریال پیش بینی افتتاح:  1400( مشروط [...]

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

نوع طرح: روبنایی محل اجرا: فاز2 پیمانکار: شرکت زیبابنای لیلان متراژ زمین: 1892 متر مربع متراژ زیربنا: 476 متر مربع نوع سازه: اسکلت بتنی تعداد طبقات: 2 مدت اجرا: 18 ماه پیشرفت فیزیکی: 100% وضعیت: فعال هزینه ساخت: 45 میلیارد ریال افتتاح در: بهمن ماه 99

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول