سنگ فرش معابر فاز 4

نوع طرح: روبنایی محل اجرا: فاز4 پیمانکار: شرکت سازه ساخت هشترود متراژ: 6700 متر مربع مدت اجرا: 12 ماه پیشرفت فیزیکی: 70% وضعیت: فعال هزینه ساخت: 28.900 میلیارد ریال پیش بینی اتمام: 1401